First page Back Continue Last page Overview Text

Notes:


Verifikationer registreras i grundboken i nummerordning. Konteringen och verifikationsnumret skall skrivas på verifikationen med bläck. Alla verifikationer och bokförings-handlingar skall sparas i tio år.