First page Back Continue Last page Overview Text

Notes:


Jag hade turen att få ett jobb direkt efter studierna. Jag har under lång tid arbetat med Enventus som dator-konsult och de ville gärna ha kvar mig även efter studierna och då tjänsten som ekonomiansvarig var ledig passade det bra för mig. Det blir en lagom blandning tycker jag.