Bokföring för småföretagare

Detta är material som jag producerade till en UppLYSning hos datorföreningen Lysator. Följande filer finns att hämta:

Presentation
 • Bokf.pdf är presentationen med kommentarer i PDF-format.
 • Bokf.sxi är presentationen i original-format, OpenOffice.org Impress.
 • html/ är ovanstående presentation exporterad till html- och jpg-format.

 • Bokföringshjälpmedel
 • Bokf.sxc är ett enkelt kalkylblad för bokföring, för OpenOffice.org Sheet.
 • Bokf.xls är samma kalkylblad i annat format, Microsoft Excel. Obs: Otestat.

 • Exempel
 • Bokf_ex.sxc är ett ifyllt kalkylblad med exempelverifikationer, OpenOffice.org Sheet.
 • Bokf_ex.xls är samma kalkylblad i annat format, Microsoft Excel.
 • Bokf_ex_text.pdf är en beskrivande text kring verifikationerna.
 • Bokf_ex_text.sxw är ursprungsdokumentet till den beskrivande texten.

 • Materialet är skapat av Daniel Andersson daniel@addelei.nu under 2003. Får användas fritt. Ange gärna källan!