UppLYSning
Lysators föredragsverksamhet

UppLYSning är namnet på Lysators föredragsserie som började under hösten 1995. Föredragen är öppna för alla intresserade och behandlar en mängd intressanta ämnen. En del föredrag vänder sig till dig som är nybörjare inom området, medan andra vänder sig till dig som redan kan en del. Om inget annat meddelas hålls UppLYSningar i Visionen kl 18-20 på tisdagar.

Kommande UppLYSningar

Inga UppLYSningar planerade just nu. Vi återkommer när det är dags för nästa!

2018-02-08 18:15 Dokumentskrivning i LaTeX - En introduktion
Henrik Henriksson
En vacker dag för många år sedan satt Donald Knuth och skrev 'The Art of Computer Programming', när han insåg att alla program för typsättning sög. Så han skapade TeX. LaTeX är en kraftig samling verktyg för att skriva och typsätta dokument av alla slag, allt från sånghäften till doktorsavhandlingar. Framför allt är LaTeX väldigt bra på matematiska formler, referenshantering och att se bra ut. Dessutom blir stora dokument på hundratals sidor enkla att arbeta med. Men hur använder man det och vad kan man göra? UppLYSningen hålls torsdag 18:15 2018-02-08 i Ada Lovelace (tidigare 'Visionen'). Henrik Henriksson är ordförande i Lysator, D-student och har ibland spenderat mer tid på inlämningars typografi än innehåll.

Tidigare UppLYSningar

Ta en titt på vår lista över föredrag som varit. Till vissa föredrag finns även föreläsningsanteckningar.

Tid och plats

UppLYSning sker klockan 18-20 på tisdagar i Visionen. Akademisk kvart gäller.

Hur får jag mer information?

Hur kan jag hjälpa till?

Anmäl dig som föredragshållare om något intressant ämne! Tala om att du vill hjälpa till att sätta upp affischer någonstans! Kort sagt - prata med Kent Engström (till exempel på adressen upplysning@lysator.liu.se) om du vill vara med!

UppLYSning anordnas av Lysator i samarbete med IDA och ISY.