RXML parse error: Cannot format tags with type text/*.
 | <BODY alink="#ff0000" bgcolor="#d9e8f3" link="#0000ee" onload="if(null==location.pathname.match('^/spexet/rally')) {window.location.replace('http://www.studentspex.se/');}" text="#000000" vlink="#551a8b">
 | <insert file="/spexet/table-start">
 | <eval>Spexets rebusrally

Bilden ritad av Håkan Ackegård

Slutresultaten!

En totalt oordnad samling facit

Höstens rallydatum var den 19 september!
Alla tidigare dokument om rallyt har nu ersatts av resultatlistan. För er som inte var på festen och ändå undrar hur de rätta svaren egentligen skulle vara har vi lagt upp en helt ostrukturerad samling facit i PDF-format. Om ni saknar något kan det eventuellt dyka upp litet senare eller på anmodan - det mesta har vi trots allt på data i någon form, även om det är litet knöligt att föra över allt på PDF-format. Dock måste vi tyvärr säga att vi förmodligen inte får tid att någonsin lägga upp alla rätta svar på WWW. Men om ni undrar över något speciellt kan ni alltid försöka ringa någon av arrangörerna. Telefonnumren står i rally-PM.
Spexet produceras i samarbete med:
Studiefrämjandet