Svenska Äventyrsklubben
[hemsida] Redaktör: Fredrik Ekman

Copyright-policy i äventyrsarkivet

I SÄK är vi noga med att hålla på författares rätt till copyright. Vi distribuerar därför inte, från dessa sidor, äventyr som vi inte har författarens uttryckliga tillstånd att publicera, antingen genom att denne ger oss tillståndet direkt, eller genom att tillstånd till distribution givits tidigare, antingen i spelet själv eller i dokument som följer med äventyret.
Dock kan tveksamma fall uppstå. Därför har vi några riktlinjer som gäller i speciella fall:

Om äventyret publicerats som listning, antingen i en tidning eller en bok, så anser vi det inknappade äventyret som fritt att distribuera. Naturligtvis anger vi då alltid författaren, liksom vem som knappat in listningen, när dessa är kända.

Om spelet redan finns att hämta på nätet så länkar vi till denna fil från SÄKs sidor. Publiceringsansvaret anser vi då vara kvar hos den som lagt det på nätet. Målet är dock alltid att finna författaren och erhålla ett tillstånd för SÄK att lägga äventyret här hos oss.

När någon författare själv sänder oss sitt äventyr antar vi att det automatiskt innebär ett publiceringstillstånd - om inte annat anges.

/Arkivaren.


Distributionsservice: Om du har ett textäventyr som du vill dela med dej av, men inte har egen plats på nätet, så tillhandahåller SÄK gärna plats och nedladdningsmöjlighet från dessa sidor.
Denna sida uppdaterades senast 12/4-1999. Redaktör: Fredrik Ekman