Svenska Äventyrsklubben
Redaktör: Fredrik Ekman

Svenska textäventyr för Atari ST

Samlade av Svenska Äventyrsklubben...

Dessa äventyr köres lämpligen på Mac, PC m.fl. i en Atari ST-emulator.

Tabellen ser bättre ut ju bredare du gör sidan.
Nyheter markeras med röd NY! minst en vecka och grön NY! minst en månad.
Senaste uppdatering: 10/12-1998.

Titel Författare Antal rum Saker Personer* Ordförråd** Emulator filtyp Nätsida Hämta*** Kommentar
Det Gyllene Äpplet Jakob Schlyter & Jerker Thorsell ? ? ? ? ST nej 57kB

Tecknet ~ före tal betyder cirka.
*) "Personer": (NPC, non-player character) Datorkontrollerade varelser spelaren kan möta i äventyret
**) "Ordförråd": Antal olika ord som spelet förstår i spelarkommandot
***) "Hämta": Kolumnen anger filens storlek; klicka på talet för att hämta! Om talet är inom parentes så ligger filen inte här hos SÄK.

Se också sidan med efterlysta äventyr!Distributionsservice: Om du har ett textäventyr som du vill dela med dej av, men inte har egen plats på nätet, så tillhandahåller SÄK gärna plats och nedladdningsmöjlighet från dessa sidor.
Denna sida uppdaterades senast 5/3-1999. Redaktör: Fredrik Ekman