Svenska Äventyrsklubben
Redaktör: Fredrik Ekman

Svenska textäventyr för Amiga

Samlade av Svenska Äventyrsklubben...

Tabellen ser bättre ut ju bredare du gör sidan.
Nyheter markeras med röd NY! minst en vecka och grön NY! minst en månad.
Senaste uppdatering: 8/1-1999.

Ny? Titel Författare Publ.år Emulator fil-typ Nätsida Hämta*** Kommentar
Demonen Nikolaj & Sebastian Marquez 1989? ? nej 459KB med grafik
En gamling på äventyr Nikolaj & Sebastian Marquez 1989? ? nej 516KB med grafik
Magikerns uppdrag Nikolaj & Sebastian Marquez 1990? ? nej 505KB med grafik

Tecknet ~ före tal betyder cirka.
*) "Personer": (NPC, non-player character) Datorkontrollerade varelser spelaren kan möta i äventyret
**) "Ordförråd": Antal olika ord som spelet förstår i spelarkommandot
***) "Hämta": Kolumnen anger filens storlek; klicka på talet för att hämta! Om talet är inom parentes så ligger filen inte här hos SÄK.

Se också sidan med efterlysta äventyr!


Distributionsservice: Om du har ett textäventyr som du vill dela med dej av, men inte har egen plats på nätet, så tillhandahåller SÄK gärna plats och nedladdningsmöjlighet från dessa sidor.
Denna sida uppdaterades senast 5/3-1999. Redaktör: Fredrik Ekman