Detta är min WWW-anpassade version av beslutstexten, som
jag fått som textfil från LUST av dess ordförande Sven Chapman.

LUST har beslutat på styrelsemöte 960206 och 960214 följande angående gemensam domän för studentorganisationer:

Angående "studentbostadsnätet":