Planet Lysator http://www.lysator.liu.se/planet/ David Hall (dp) Månhus Hans Persson (unicorn) Du är vad du läser Hugo Hörnquist (hugo) HugoNikanors Blog Jon Lindholm (lindholm) Jon Lindholm Karl Mikaelsson (derfian) Leif Nixon (nixon) Tankar från rooten Per Jonsson (poj) Mer än Mat Thomas Axelsson (axl) notes bjowi essgee dentarg dentarg.blog tobbez blog.ryara.net