Lystring - medlemsblad för föreningen Lysator


Nummer 72 (1001000), 24 april 2004.
Sammanställt av: Jan Smith BASH20080815 <smith@lysator.liu.se>
Email till redax: lystring@lysator.liu.se
Lystringarkivet: http://www.lysator.liu.se/lystring/arkiv/

Innehåll:


Förberedelse inför 32års-jubileum

Alla som är intresserade av att hjälpa till att anordna Lysators 32-årsjubileum nästa år är välkomna att träffas och diskutera jubileumet torsdagen den 29/4 kl 18:15 i ~.

Några förslag på aktiviteter under firandet kan vara öppet hus, t.ex. en lördagseftermiddag då även lysiter som inte vistas på universitetet längre kan komma på besök. Under öppet hus kan det ordnas en utställning där de olika projekten visar upp sitt arbete och berättar vad de gör. Även rundvandring i Lysators lokaler kan hållas om intresse finns.

En finsittning på HG eller liknande blir säkert en lyckad final på firandet. På denna middag vore det roligt att bjuda en intressant hedersgäst som även håller en föreläsning om något datorrelaterat.

En UppLYSning med historieprojektet vore också trevligt.

Har du fler idéer på hur ett jubileum skulle kunna se ut? Kan du tänka dig att hjälpa till med att ordna en middag eller hitta en föredragshållare? Hör av dig till styrelsen@lysator.liu.se eller kom på infomötet den 29:e.

(av Anna Vapen <kaprifol@lysator.liu.se>)