Lystring - medlemsblad för föreningen Lysator


Nummer 70 (1000110), 24 februari 2004.
Sammanställt av: Jan Smith BASH20080815 <smith@lysator.liu.se>
Email till redax: lystring@lysator.liu.se
Lystringarkivet: http://www.lysator.liu.se/lystring/arkiv/

Innehåll:


NUCCC-2004

Årets NUCCC går av stapeln 26/3-28/3 i Trondheim. Lysator betalar, precis som förra ret, deltagaravgiften för de medlemmar som vill åka.
Förra året var det en mycket uppskattad tillställning, och styrelsen ser gärna att det blir en rejäl Lysator-delegation även i år.

Vill du åka till NUCCC? Kontakta styrelsen via epost eller KOM!

Eventuella frågor hävisas till styrelsen.

(av Karl Svensson <kalle@lysator.liu.se>)


Uppdaterad WWW-server

Det går nu att välja vilken webserver man vill köra själv genom ett webformulär på http://www.lysator.liu.se/local/datorhandbok/www/val.html

I och med det har jag stängt av den generella omdirigeringen för alla html-sidor till kompabilitetsservern. De enda generella undantag som finns är:

* .pdf-filer servera av kompabilitetsservern tills jag hunnit titta på de problem som någon hade med byte-ranges
* .guide-filer eftersom den nya servern inte har någon Amigaguide-parser ännu.

Det innebär att du kanske möts av felmedelanden på en del av dina sidor. Om så är fallet kan du ta den enkla lösningen att välja kompatibilitetsservern.

Om du istället vill konvertera dina dokument till att fungera med den moderna och snabbare servern så går det bra att fråga om hjälp i LysKOM-mötet "Infosystem (@) Lysator". Tips om migrering samlas på http://www.lysator.liu.se/local/datorhandbok/www/rxml2-migrering.html allt eftersom det kommer in frågor.

/Peter Bortas zino@lysator.liu.se, Webmaster Lysator

(av Peter Bortas <zino@lysator.liu.se>)