Lystring - medlemsblad för föreningen Lysator


Nummer 68 (1000100), 17 oktober 2003.
Sammanställt av: Jan Smith BASH20080815 <smith@lysator.liu.se>
Email till redax: lystring@lysator.liu.se
Lystringarkivet: http://www.lysator.liu.se/lystring/arkiv/

Innehåll:


Valberedningen söker nya projektansvariga

Snart är det höstmöte vilket innebär nyval av personer som är ansvariga för de olika projekt som Lysator driver. Vi vill gärna att du, lysit, som vill göra en insats för din förening hör av dig till oss och föreslår dig själv eller någon annan lämplig lysit till någon av posterna.

Mer information om vad för typ av jobb de olika posterna innefattar finner du på:
http://www.lysator.liu.se/~sesam/hm2003-projektansvarsbeskrivningar.htm

De poster som skall väljas samt nuvarande ansvarig (för ev. frågor) är:

FTP Martin Stjernholm (mast)
GARB (Bug) Ewa Wiman (ewa)
Historieproj. Kent Engström (kent)
~/lib Erik Pettersson (eka)
Lystring Jan Smith (smith)
LysKOM Per Cederqvist (ceder)
NannyMUD Mats Person (matpe)
Proj. Runeberg Lars Aronsson (aronsson)
SvenskMUD Linus Tolke (linus)
Unix-systemet Johan Sundström (jhs)
UppLYSning Kent Engström (kent)
WWW Peter Bortas (zino)
HeratorMUD Karl-Johan Karlsson (creideiki)
Gatewalker Tommy Skog (qben)

Vid intresse kontaktas lämpligen valberedningen genom Simon Bohlin (sesam@lysator.liu.se) eller Oskar Flordal (bobby@lysator.liu.se)

Höstmötet blir den 30:e oktober och vi vill alltså ha din anmälan innan dess för att kunna skriva vår lista med rekommendationer.

(av Oskar Flordal <bobby@lysator.liu.se>)