Lystring - medlemsblad för föreningen Lysator


Nummer 66 (1000010), 2 januari 2003.
Sammanställt av: Jan Smith BASH20080815 <smith@lysator.liu.se>
Email till redax: lystring@lysator.liu.se
Lystringarkivet: http://www.lysator.liu.se/lystring/arkiv/

Innehåll:


Driftsstopp 11-12/1

På lördagen och söndagen den 11-12 januari kommer uppgraderingasarbete av Harrisburg orsaka ett längre driftsstopp. De arbeten som skall utföras är:

Syftet med uppgraderingen är att harris på inte alltför lång sikt kommer att ta över alla NFS-tjänster från Britney och Aguilera som idag huserar all lysdisk och userdisk. I mån av tid och resurser i backupservern kan en del user- eller lysdiskar flyttas samma helg.

Stoppet omfattar allt som är beroende av /pkg vilket bland annat innebär att mailservern kommer att ligga nere liksom arbetsstationerna i ~ och alla CPU-servers som är beroende av /pkg.

I synnerhet om vi genomför flytt av userdiskar kommer omstart av maskiner på massiv front att behövas för att eliminera krångel med försvunna NFS-shares som ersatts med andra.

Det finns ett flertal förbättringar att förvänta sig av den här manövern. Dels så kommer all userdata och programvaruinstallationer att ligga på speglad disk vilket förhoppningsvis i största mål kommer att eliminera de inte helt ovanliga incidenterna med havererade diskar som nu resulterar i förlorade data. Vidare så har de befintliga diskservrarna det senaste halvåret visat tecken på intstabilitet med återkommande krascher. Slutligen borde prestanda bli bättre både eftersom servermaskinerna har mer CPU och bättre I/O såväl som att de diskar som vi byter till både är mycket snabbare och betydligt fler i antal.

(av Erik Persson <erik@lysator.liu.se>)