Lystring - medlemsblad för föreningen Lysator


Nummer 63 (111111), 14 februari 2002.
Sammanställt av: Magnus Fromreide <magfr@lysator.liu.se>
Email till redax: lystring@lysator.liu.se
Lystringarkivet: http://www.lysator.liu.se/lystring/arkiv/

Innehåll:


Invitation to NUCCC 2002, 2002-04-12 to 2002-04-14, Umeå

Invitation to the 2002 Nordic University Computer Clubs Conference 2002-04-12 to 2002-04-14, Umeå University, Sweden

We would like to welcome your computer club to the 2002 Nordic University Computer Clubs Conference, hosted by ACC. The annual NUCCC event is a social gathering of computer club members from the Nordic region, sprinkled with a few computer-related lectures to provide topics for discussion, arguments and fights later in the evening.

Please go to http://www.nuccc.org/ for up-to-date information on registration dates, fees and contacts, as well as the still evolving program. We're looking forward to hear from you all, and hope to see you in Umeå in April. If you have any questions, send a mail to 2002@nuccc.org.

(av Mattias Wadenstein - Academic Computer Club, Umeå University)


Nyheter i mailsystemet

Numera kommer post som sänds till vadsomhelst@username.user.lysator.liu.se att forwardas till user@lysator.liu.se med headern Delivered-To: satt till username+user_vadsomhelst@lysator.liu.se.

Det här är användbart för tillfälliga skräpadresser och liknande. Tänk på att man kan använda specifika .forward-filer för dom här adresserna.

(av Magnus Fromreide <magfr@lysator.liu.se>)


Lediga platser

Lysator och Ericsson Business Innovation kommer att arrangera en tävling för Lysators medlemmar med start under våren. Ericsson Business Innovation samarbetar med Lystor eftersom vi anser att Lysator ligger i frontlinjen vad det gäller bredband och IT. Tävlingen är en utmaning där deltagarna kommer att behöva använda sin innovationsförmåga och kreativitet för att vinna. Förutom olika priser finns möjligheten att tävlingsbidrag med hög innovationshöjd och potential, kan komma att realiseras tillsammans med Ericsson Business Innovation.

Vi söker nu en projektledare som ska hjälpa till att arrangera det hela. Som projektledare kommer du att vara med att arrangera en kul aktivitet, få en bra erfarenhet kring att köra ett projekt, få kunskap och erfarenhet kring ett helt nytt sätt att generera innovationer, plus en T39 eller en R380 Smartphone för din insats.

Arbetet består av:

Tidsåtgången för projektledaren beräknas till totalt ett par veckors arbete som kan utföras parallellt med studierna, utspritt i de tre olika faserna. Utmaningsprojektet löper över sommaren om vi bedömmer att det behövs för att ge deltagarna tillräckligt med tid för att ta fram sina bidrag till tävlingen. Tidpunkt för själva tävlingskvällen är avhängigt av när läsperioden börjar och folk kommer tillbaka. Exakta datum är upp till projektledaren att bestämma.

Anmäl ditt intresse senast under nästa vecka (vecka 8) till Styrelsen. Hör gärna av dig om du har frågor till Styrelsen eller Mattias Raunio på Ericsson Business Innovation, mattias.raunio@inn.ericsson.se alternativt mobil 070-657 90 06.

(av Ola Lundqvist <ordforande@lysator.liu.se>)