Lystring - medlemsblad för föreningen Lysator


Nummer 62 (111110), 22 oktober 2001.
Sammanställt av: Magnus Fromreide <magfr@lysator.liu.se>
Email till redax: lystring@lysator.liu.se
Lystringarkivet: http://www.lysator.liu.se/lystring/arkiv/

Innehåll:


Lysators höstmöte 2001

Datum: 2001-10-25 Torsdag vecka 43.
Tid: 19:00
Plats: Fysikhuset (F) E324 Schrödinger.

Preliminär (och förkortad) dagordning:
Slutgiltig dagordning kommer att anslås senast 48 timmar före mötet och en utökad preliminär dagordning (med punkter) kommer inom kort. Dagordningen anslås endast i Lysatormötet i KOM (inte i Q).

Vill du ta upp något på mötet är det bara att kontakta mig så lägger jag in en punkt på dagordningen.

Välkommen!

(av Ola Lundqvist BASH20080821 <opal@lysator.liu.se>)


Q husets ersättare

Här kommer den efterlängtade releasen av Q"-husplanerna.

De lokaler som vi kommer att få tillgång till ligger i galma B-husfikets lokaler. Bilder kan ni hitta på http://www.lysator.liu.se/~forsberg/q++

qbiss1
Översikt över gamla b-husfiket.
qbiss2
Översikt över lokalen med gulmarkerat vad som tillhörde gamla bhusfiket.
qbiss3
Översikt med ring runt det område som lysator kommer att få tillgång till.

Vill någon titta på ritningarna i detalj finns de hos ordförande och kassör. (samt på http://www.lysator.liu.se/~opal/)

Tanken är att slå ut väggarna inuti lokalen men behålla ett litet rum för nätutrustning och backupmaskin. Exakt vart ingång kommer att vara är inte bestämt och inte heller om fläktrummet (längst upp till vänster) går att använa eller inte.

Det beslut som finns nu är att ISY upplåter lokalen men att lysator med stor sannolikhet kan behöva stå för delar av ombyggnationen. Vi har valt att vi ska göra så mycket som möjligt. Dock får vi inte slå ut väggar eller dra el själva av naturliga skäl.

OBS. Lokalen är endast avsedd för Lysator, Ctrl-C söker lokaler på egen hand.

"Alumnimedlemmar" (dvs folk som inte studerar längre) kommer att få tillgång till lokalen som det ser ut nu.

Övrig information:

Att fundera på till höstmötet:

Diskussion innan mötet är välkommet för att vi inte ska hålla på hela natten.

(av Ola Lundqvist BASH20080821 <opal@lysator.liu.se>)


Bugzilla @ Lysator

Det finns nu en Bugzilla installerad på Lysator. Den bor på http://bugzilla.lysator.liu.se och administreras med hjälp av administrationsgränssnittet för LysCVS, https://cvs.lysator.liu.se/cvsadm/

Nu är kanske Bugzilla inte det mest idealiska verktyget för en miljö som Lysators (många projekt som är närmast fullständigt separerade från varandra), men den är säkert användbar till nått :-)

(av Erik Forsberg ZSH20140801 <forsberg@lysator.liu.se>)


Nytt spam/UCE-blocksystem

Det har implementerats ett nytt system för att ställa in hur man vill filtrera sin mail. Det går nu att ställa in exakt vilka DNS-baserade spärrlistor man vill använda, samt om man ska tillåta ex.vis avsändardomäner som inte går att slå upp i DNS, inte bara om det överhuvudtaget ska filtreras eller inte som i det gamla systemet.

Som vanligt hittar du inställningssidan under https://mailconf.lysator.liu.se/

Inlägg 7283916 i LysLysKOM är relevant information.

(av Erik Forsberg ZSH20140801 <forsberg@lysator.liu.se> Ola Lundqvist BASH20080821 <opal@lysator.liu.se>)