Lystring - medlemsblad för föreningen Lysator


Nummer 58 (111010), 8 februari 2000.
Sammanställt av: Joakim Karlsson <joakimk@lysator.liu.se>
Email till redax: lystring@lysator.liu.se
Lystringarkivet: http://www.lysator.liu.se/lystring/arkiv/

Innehåll:


Driftsavbrott 12-13:e februari.

Under lördag och söndag den 12-13:e februari kommer vi att installera ny NFS-server i FOO. Detta medför att under en längre tid kommer större delen av systemet att vara nere. Under helgen kommer i princip all form av vanlig inloggning vara omöjlig, såväl över nätet till servrarna som direkt på arbetsstationernas konsoller. LysKOM, WWW och Mud kommer dock att fungera som normalt. Detta kommer i förlängingen leda till ökade utrymmen på hemdiskarna, samt bättre diskprestanda.

(av Joakim Karlsson <joakimk@lysator.liu.se>)


Ny Slaskserver

Maskinen "tingeling", som hittills varit den maskin dit vi har hänvisat "småservrar" och liknande (testMUD, IRCbottar, cronjobb mm) har gått i pension.

Ersättaren heter "stanly" och är ett par generationer nyare. (Sun SS10/412, 176MB RAM).

Du som vet att du har cronjobb eller annat som kör på tingeling, flytta dessa till stanly.

Tänk på att stanly kör Solaris 7 medan tingeling kör Solaris 2.4.

Se http://www.lysator.liu.se/local/datorhandbok/maskiner.html för mer information om vilka maskiner som är lämpliga att använda till vad.

(av Mats Kronberg <kronberg@lysator.liu.se>)