Lystring - medlemsblad för föreningen Lysator


Nummer 55 (110111), 26 juli 1999.

Sammanställt av: Anders Karlsson <pugo@lysator.liu.se> (som har varit i Ullared)
Email till redax: lystring@lysator.liu.se
Lystringarkivet: http://www.lysator.liu.se/lystring/arkiv/


Innehåll:


Information om backupsystemet

För en tid sedan fick Lysator en bandrobot som rymmer 120 stycken Exabyte-band. Nu har vi börjat använda den för att ta backup.

Bandroboten kan bestyckas med upp till 4 stycken bandare. För närvarande använder vi EXB-8200. Vi skulle hellre använda EXB-8500C eller EXB-8500, eftersom de både är snabbare och lagrar mer per band. Om någon råkar sitta på en oanvänd EXB-8500 eller EXB-8500C tar Lysator tacksamt emot donationer.

Vi har även behov av fler 8mm-band avsedda för datorbruk, t ex EXAtape. Video8-band har visserligen samma fysiska format, men är av sämre kvalité och därför inte intressanta.

I skrivande stund tas det backup av alla diskar på följande datorer:

(av Per Cederqvist <ceder@lysator.liu.se>)


Jakt efter sponsorer och donationer

För Lysator är donationer livsviktigt. Ända sedan Lysators första dator, en Datasaab D21 som donerades av Saab 1973, har Lysator baserat sin maskinpark på donationer. Utan donationer skulle Lysator aldrig varit vad det är idag! Det är därför givetvis viktigt att vi fortsätter att aktivt söka efter företag, institutioner och andra som kan tänka sig att sponsra föreningen med hårdvara.

Om du känner till att det någonstans är på väg att bytas eller skrotas maskiner och att sakerna är någolunda moderna eller på annat sätt intressanta så är Lysator med stor sannolikhet intresserade av att ta över maskinerna. Hör av dig till Lysators rötter <root@lysator.liu.se>, eller Lysators syrelse <styrelsen@lysator.liu.se>.

(av Anders Karlsson <pugo@lysator.liu.se>)


Nya maskiner i Lysators datorpark

venom    SGI Origin 2000 

(från SGI)

30 stycken Sun Sparc 10

(från IDA)


lsbset   HP9000/560
nbcd    HP9000/750
msbset   HP 715/50
graycode  HP 715/50

Hollerith  IBM RS/6000 560  64MB RAM AIX 4.2
Watson   IBM RS/6000 560  64MB RAM AIX 4.2

(från IKP)

och så en skrivare från vägverket.

(av Anders Karlsson <pugo@lysator.liu.se>)