Lystring - medlemsblad för föreningen Lysator


Nummer 54, 5 Maj 1999.

Sammanställt av: Anders Karlsson <pugo@lysator.liu.se>
Email till redax: lystring@lysator.liu.se
Lystringarkivet: http://www.lysator.liu.se/lystring/arkiv/


Innehåll:


Gallring av medlemsregistret och konto-stängning

Lysator har under våren skaffat ett fungerande medlemsregister. Adressen där du kan kontrollera dina uppgifter är:

https://medreg.lysator.liu.se/medreg/

Observera att det ska vara "https:", inte "http:", eftersom du måste ha en krypterad förbindelse för att få logga in

Vid ett antal tillfällen under våren har påminnelser skickats ut till medlemmarna om att betala medlemsavgiften. Detta har resulterat i ett stort antal betalda medlemsavgifter, och en hel del brev där före detta medlemmar ber oss ta bort dem ur registret.

Nu tar vi nästa steg. Den 17/5 kommer vi att köra ett program som automatiskt markerar medlemmar som inte betalt medlemsavgiften som passiva, dvs som före detta medlemmar. Självklart har vi en "nådatid" så att du inte blir utslängd direkt om du glömmer att betala. Vid första körningen kommer denna "nådatid" att vara ett helt år, men när systemet är i full drift kommer detta att minskas till några få månader. Du bör alltså se till att betala i tid.

Ganska snart efter denna första körning som bara påverkar medlemsregistret kommer vi att göra ännu en automatisk körning. Då kommer alla Lysatorkonton att stängas, ifall de inte hör ihop med en betalande medlem eller är gästkonton.

ALLTSÅ: kontrollera i medlemsregistret att din medlemsavgift är registrerad. Om du har betalt, men inte finns registrerad, så måste du kontakta kassören för att reda ut detta. Använd adressen medreg@lysator.liu.se för detta.

Lysators styrelse <styrelsen@lysator.liu.se>


Skrotsamlarparty i tankegången!

Lysator har städat ur sitt förråd Pul17. Just nu står det en hel del mer eller mindre användbart datorskrot på rampen i tankegången.

Tror du att du kan ha nytta av något som står där får du gärna ta en titt där och släpa hem. Dock vill vi inte ha sakerna i mer oordning än vad de redan är. Det enda vi begär i gengäld är att vi får hjälp när vi ska slänga resten av det som blivit över. Detta sker söndagen den 9:e maj.

(av Joakim Karlsson <joakimk@lysator.liu.se>)


Valberedningen söker ny styrelse

Vårmötet den 20 maj närmar sig med stormsteg. Valberedningen ser gärna att du lysit som vill göra en insats för din förening hör av dig till oss och gärna anger dig själv eller någon annan lysit på förslag till nästa års styrelse.

Valberedningen söker dig som är intresserad av att jobba för Lysator i stort och smått. Styrelsearbetet brukar vara roligt och givande. Mycket av utav den löpande verksamheten avhandlas i styrelsens möte i LysKOM, så det är en bra förutsättning för dig om du läser KOM någorlunda ofta eller åtminstone kan tänka dig att göra det. Styrelsemöten i verkligheten är det ungefär 3-8 stycken om året. Därutöver blir ditt engagemang och styrelsearbete vad du själv gör det till.

Om du har frågor och funderingar runt styrelsearbetet så är du välkommen att ställa dem till den nuvarande styrelsen styrelsen@lysator.liu.se. Så ange din kompis eller dig själv till valberedningen innan den 20 maj!

Hör av dig till valberedningen:

Förslagen skickar du bäst till valberedningens möte i LysKOM via p5933@lyskom.lysator.liu.se.

(av Ewa Wiman <ewa@lysator.liu.se>)


Informera genom Lystring

Lystring är som du säkert vet framför allt ett mailutskick till alla Lysators medlemmar. Lystring utkommer normalt med ungefär ett till två nummer per månad. Utöver detta läggs utskicken upp i Lysators Lystring-arkiv http://www.lysator.liu.se/lystring/arkiv/.

Om du driver ett Lysator-projekt och vill informera medlemmarna om detta så får du gärna göra detta genom Lystring. Ett krav är att informationen är relaterad till Lysator.

Dina notiser skickar du bäst med KOM-brev till Lystring-redaktionens möte i LysKOM "Lystring redax" eller e-mail till detsamma 2849@kom.lysator.liu.se.

(av Anders Karlsson <pugo@lysator.liu.se>)


Oönskade Lystring till före detta medlemmar

Det har visat sig att Lystring även skickas till före detta medlemmar i Lysator. Detta är en bugg som vi är medvetna om och kommer lösa.

Problemet är att utskickslistan genereras automatiskt för alla som har konto på Lysator. Vi har hittills varit medvetet långsamma med att ta bort konton för före detta medlemmar, vilket innebär att även de får Lystring. Många verkar ha en .forward-fil på sitt konto, vilket gör att Lystring jagar rätt på personen vare sig de vill det eller inte.

Då Lysator nu har ett bra medlemsregister så kommer detta istället användas för generering av utskickslistor för Lystring. De medlemmar som då markeras som passiva eller tas bort (se notis om gallring av medlemsregistret ovan) kommer då slippa att få Lystring.

(av Anders Karlsson <pugo@lysator.liu.se>)