Lystring - medlemsblad för föreningen Lysator


Nummer 51, 21 Mars 1999.

Sammanställt av: Anders Karlsson <pugo@lysator.liu.se>
Email till redax: lystring@lysator.liu.se
Lystringarkivet: http://www.lysator.liu.se/lystring/arkiv/


Innehåll:


Driftstopp i FOO-hallen

På grund av ombyggnation måste kylanläggningen som förser maskinerna i Lysators FOO-hall med kyla stängas av under måndag och tisdag (22/3 - 23/3). Flertalet maskiner måste därför tas ned och troligen kommer bara mail, WWW och LysKOM att vara i drift.

Det samma kommer gälla under hela vecka 13. Under de efterföljande veckorna (tom 28:e maj) kommer vi ha tillgång till ett mobilt kylaggregat, men det är osäkert hur mycket vi kan köra.

(av Anders Karlsson <pugo@lysator.liu.se>)