Lystring - medlemsblad för föreningen Lysator


Nummer 36, 25 juni 1997.
Sammanställt av: Johan Magnusson <johan@lysator.liu.se>
Email till redax: lystring@lysator.liu.se
Lystringarkivet: http://www.lysator.liu.se/lystring

Innehåll:


Nya maskiner

För knappt två veckor sedan fick Lysator en ny donation bestående av två servermaskiner från Sun & SAAB. Maskinerna, två Sun 4/690 var i stort sett identiskt utrustade, och kom vardera bestyckade med följande: Maskinerna har döpts till samantha och sabrina. sabrina tjänstgör numera som vår stora diskserver (mer om det nedan), medan samantha under sommaren kommer att ta över rollen som mailserver från lysander.

(av Johan Magnusson <johan@lysator.liu.se>)


Mer userdisk

Enligt beslut på Lysators vårmöte har styrelsen köpt in SCSI-disk för att ersätta den SMD/IPI-disk som användarfilerna tidigare låg på. Detta har nu skett, och i samband med att vår nya diskserver sabrina togs i drift påbörjades flytten av alla användare till de nya diskarna. 6GB av de nya diskarna används för operativsystemet samt programvaror, vilket gör att 18GB finns tillgängligt för användarna numera.

(av Johan Magnusson <johan@lysator.liu.se>)


Lysators filsystem: New World Order

När det fanns en mängd ny disk på vår nya filserver sabrina beslöt sig ett par rötter för att städa upp i det träsk som gick under namnet /usr/local.

Vad innebär detta för en vanlig användare:

Två nya huvuddir har skapats - /lysator och /sw

Per Cederqvist har skrivit en hjälptext för att förklara lite utförligare om hur /sw är tänkt att fungera. Ta gärna en titt på hans alster på:

http://www.lysator.liu.se/local/datorhandbok/nwo.html

I och med flytten byggs det nya versioner av all programvara, vilket medför att allt som fanns tidigare inte längre finns uppkompilerat. Om det är något vitalt du saknar - prova att kompilera själv, eller fråga i LysKom - mötet 'Hackers (@) LLL... (Sun4 och -3)'

(av Johan Magnusson <johan@lysator.liu.se>)


Påminnelse - dina egna WWW-sidor

Som det stått i gamla Lystring, så är alla användares WWW-sidor överflyttade till lokal disk på hanna, vår WWW-server, för att snabba upp hämtningen av dessa. Det medför att de filer du har kvar i någon av katalogerna .public eller i .public_spinner med gott samvete kan tas bort för att minska förvirringen. Som en bonus sparar vi lite diskutrymme! Detta gäller inte dig som har gjort en symlänk till de nya filerna. Om du har en gammal sådan kan den behöva uppdateras i och med omstuvningen på diskarna nyligen.

(av Johan Magnusson <johan@lysator.liu.se>)