Lystring - medlemsblad för föreningen Lysator


Nummer 34, 19 maj 1997.
Sammanställt av: Jens Larsson <jens@lysator.liu.se>
Email till redax: lystring@lysator.liu.se
Lystringarkivet: http://www.lysator.liu.se/lystring

Innehåll:


Städdag i PUL-17

Onsdagen den 21/5 klockan 11 är det städdags. På grund av renoveringen i B-huset så kommer det att utföras en del svetsarbeten i Lysators gamla underjordiska lokal: PUL-17. Vi är därför tvingade att helt utrymma lokalen. Det är en oändlig mängd skrot och skräp lagrad där inne, men även en hel del saker som är värda att sparas. En kontainer är beställd. Kom dit och hjälp till! Lysator bjuder på cola.

(av Jens Larsson <jens@lysator.liu.se>)


Brev från Björn Hagvall

Björn Hagvall på UNIT bad Lysators styrelse om hjälp med att sprida detta brev:

(av Jens Larsson <jens@lysator.liu.se>)


Vårmöte

Här kommer en sista påminnelse om vårmötet på tisdag 20/5 klockan 19 i ISYs seminarierum. Dagordning, motioner och budgetförslag finns anslaget i Q. Välkommna!

(av Jens Larsson <jens@lysator.liu.se>)