Lystring - medlemsblad för föreningen Lysator


Nummer 33, 12 maj 1997.
Sammanställt av: Jens Larsson <jens@lysator.liu.se>
Email till redax: lystring@lysator.liu.se
Lystringarkivet: http://www.lysator.liu.se/lystring

Innehåll:


Välkommen till Lysators årsmöte

Glöm inte bort Lysators årsmöte. Den 20 maj klockan 19 samlas vi i ISY:s seminarierum.

Ur programmet:

Motioner till mötet ska vara styrelsen tillhanda senast 72 timmar innan mötet.

Dagordningen kommer att anslås i Q-huset minst 48 timmar innan mötet.

(av Jens Larsson <jens@lysator.liu.se>)


Saknas i Q-biblioteket

Någon har "råkat" få med sig det senaste tillskottet i Q-biblioteket: Man kan se det som stöld då den var märkt med "Ej Hemlån"... Vi får hoppas att den återkommer SNARAST!

(av Robin von Post <robin@lysator.liu.se>)


Modem Till Folket

IDA har vänligen skänkt oss ett antal fungerande 14.4k-modem. Styrelsen har beslutat att under ordnade former utlåna 10 av dessa till medlemmar med behov.

För mer information, se:

(av Robin von Post <robin@lysator.liu.se>)


Svenskmud på ny och snabbare maskin

Insam - Informationssystem i samverkan vid svenska museer, har donerat en maskin till Lysator och Svenskmud. Maskinen har fått namnet Gerd och är en pentium 133 med 64 Meg minne. Det innebär att Svenskmud går fortare, inte längre har ont om diskutrymme och att kringtjänsterna som används vid utveckling, ftp och www, inte är lika sårbara i fortsättningen.

(av Linus Tolke Y <linus@lysator.liu.se>, Gud i SvenskMUD)


Projektpengar

Snart är det dags för Lysators årsmöte. Då fastställs budget för det kommande verksamhetsåret. Om du har ett projekt som behöver pengar under 1997/98, så är detta rätt tillfälle att framföra dina önskemål. Det kan också vara rätt tillfälle att starta det projekt som du alltid har drömt om. Du kan läsa mer om hur man startar och driver ett Lysator-projekt på:

Hör gärna av dig med frågor till Lysators styrelse på adress styrelsen@lysator.liu.se

(av Lars Aronsson <aronsson@lysator.liu.se>)


Driftstörningar

Flera allvarliga driftstörningar har drabbat Lysators datorhall, FOO, den senaste veckan. Först ut, onsdagen den 7 maj, var ett strömavbrott som drabbade en av de tre faserna till FOO. Detta strömavbrott slog bland annat ut FTP-servern och diskservern Lysidor.

Det allvarligaste stoppet var den 8-10 maj. Det berodde på en planerad, men för Lysator okänd, ombyggnad av det centrala elnätet på FOA. Först på onsdagseftermiddagen fick Lysator kännedom om strömavbrottet.

Driftiga rötter passade under stoppet på att bygga om nätverket och eldragningen till datorerna. Bland annat revs all koaxialkabel och TP installerades.

Den senaste störningen kom natten mellan den 11 och 12 maj. Ett ställverk som exploderade i Motala fick elnätet i hela Linköping att hicka till och flera maskiner och diskar i FOO-hallen stannade.

(av Jens Larsson <jens@lysator.liu.se>)