Lystring - medlemsblad för föreningen Lysator


Nummer 30, 12 mars 1997.
Sammanställt av: Jens Larsson <jens@lysator.liu.se>
Email till redax: lystring@lysator.liu.se
Lystringarkivet: http://www.lysator.liu.se/lystring

Innehåll:


Ombyggnaden i datorhallen

Ombyggnaden som Akademiska Hus genomfört i FOO-hallen är klar och ett nätverk av nya avlopps- och ventilationsrör pryder nu taket datorhallen. Under ombyggnaden var alla smådatorer och annan lös utrustning utflyttade ur datorhallen och alla stora datorer inslagna i plywood och plast (Det var rätt mycket betongdamm i lokalen när jag var där på studiebesök). Nu ska dock den mesta av utrustningen vara på plats och i drift igen.

En del utrustning överlevde tyvärr inte flytten. Användardisken users17 dog och statusen på lysdisk2 är fortfarande okänd. Det jobbas på en ersättningsdisk för users17.

Ett stort tack till alla som hjälpte till med flyttandet och till ISY som lånade ut plats i sin datorhall för WWW-, mail- och MUD-maskinerna.

(av Jens Larsson <jens@lysator.liu.se>)


Flyttade WWW-sidor

Som ni kanske har märkt har vår WWW-server på hanna inte alltid fungerat så bra som den borde har gjort de senaste månaderna. En viktig orsak till detta är att maskinen har fått jobba väldigt hårt med att läsa alla personliga hemsidor via NFS. För att råda bot på detta har vi nu skaffat nya diskar som vi kopplat till hanna och låter alla användarsidor ligga där istället.

Den kan man komma åt via

    /usr/www/homepages/

Där finns två kataloger, "all" och "roxen_only". Båda dessa innehåller en katalog för varje användare, och det är i katalogerna med ditt namn som dina WWW-filer kommer att hämtas. I all/<namn> kommer både Roxen-servern och phttpd-servern på hanna att titta, och i roxen_only/<namn> kommer bara Roxen att titta. Normalt sett vill du nog lägga dina filer i all/<namn>, men om du använder särskild Roxen-magi, och framförallt om du förlitar dig på Roxens säkerhetssystem så bör du lägga filerna i roxen_only/.

De filer du hade i ~/.public eller ~/public_spinner har kopierats hit, och du kan lämpligen kolla att allt fungerar, och sedan ta bort kopian du har i ditt hemdir.

(av David Kågedal <davidk@lysator.liu.se> och Per Hedbor <cardeci@lysator.liu.se>)