Lystring - medlemsblad för föreningen Lysator


Nummer 25, 26 oktober 1996.
Sammanställt av: Johan Magnusson <johan@lysator.liu.se>
Email till redax: lystring@lysator.liu.se

Innehåll:


Höstmöte

I tisdags, den 22 oktober, gick Lysators höstmöte av stapeln. Strax under 50 personer slöt upp i ISYs seminarierum, och blev där bjudna på såväl gratis CC som mycket prat.

Protokollet kommer i sin helhet att hittas på

http://www.lysator.liu.se/local/protokoll

när det är klart och justerat.


Ny Lystringredaktör

Jens Larsson <jens@lysator.liu.se> valdes på tisdagens möte till ny Lystringredaktör, och kommer efter detta nummer att vara ansvarig för Lystring.

Nya diskar

För ett par veckor sedan åkte Erik Persson <erik@lysator.liu.se> Magnus Nilsson <mange@lysator.liu.se> och Mats Kronberg <kronberg@lysator.liu.se> till Stockholm för att hämta lite donerad disk. Resultatet av hämtresan blev: Diskarna är i sin helhet monterade i ett diskrack som är kopplat till maskinen lysidor. Ungefär 15 GB kommer initialt att allokeras till disk för användarfiler, vilket ger en dryg fördubbling av tillgängligt diskutrymme för Lysators medlemmar. Ett *stort* tack till Sun Microsystems och institutionen för numerisk analys och datalogi, Nada, vid KTH. Beräknat idrifttagande av diskarna är inom en vecka.

Ny LysKOM-server

En av de 4/400-cpuer som hämtades i ovanstående hämtresa togs i drift som ny LysKOM-server i tisdags. Maskinen är numera en Sun 4/490 med 96MB RAM. Förhoppningsvis gör detta att LysKOM kommer att gå snabbare.

För er som kanske är nya i föreningen, och inte vet vad LysKOM är rekommenderas två saker:


UppLYSning

Ett antal föredrag i Lysators föredragsserie UppLYSning är inplanerade under den höst och vinter som står för dörren:
6/11: Nationellt Superdatorcentrum (NSC) (Mats S Andersson)
NSC vid Linköpings universitet förser forskare från hela landet med superdatorkapacitet för beräkningar. Mats, som är teknisk chef vid NSC, berättar om centrets historia och framtidsplaner.
13/11: Så funkar LysKOM (Per Cederqvist)
Har du undrat hur LysKOM-systemet fungerar? Här får du reda på lite om vad servern och klienterna gör och hur de pratar med varandra. Du får också en snabbintroduktion till KOM++, ett bibliotek i C++ som underlättar klientskrivande.
20/11: Datakompression (Niels Möller)
Hur fungerar gzip och liknande program som komprimerar och packar upp data? Finns det någon gräns för hur bra de kan bli?
  Plats: Estraden, seminarierum på våning 2 i E-huset
  Tid:   onsdagar 18-20
Alla intresserade är välkomna till dessa föredrag!

För mer information, se http://www.lysator.liu.se/upplysning.


Våra arbetsstationer

De flesta av våra Sun-arbetstationer kör numera direkt mot Sun-CPUservrarna, vilket gör att de i praktiken endast är lite intelligenta X-terminaler. Som användare borde man bara märka att det går lite snabbare att logga in på dem.

Undantaget är tintin och tinkerbell - dessa har inga maskiner direkt kopplade mot sig, vilket gör dem mest lämpliga om man vill logga in utifrån.


Den onda kassören

Lysators trötta kassör låter än en gång hälsa att ni som fick två påminnelser kan skippa den första och glatt läsa endast den andra (den mindre arga). Ni som bara fick en arg förtjänar denna, och skall agera därefter.
	Postgiro: 88 56 69-2
	Avgift: 224:-