Lystring - medlemsblad för föreningen Lysator


Nummer 22, 7 juni 1996.
Sammanställt av: Johan Magnusson <johan@lysator.liu.se>
Email till redax: lystring@lysator.liu.se

Innehåll:


Fel uppgift om medlemsavgiften

Uppgiften i förra Lystring om att avgiften höjts till 224:- från och med nu är felaktig. Efter att ha granskat protokollen lite framkom det att 224:- gäller från och med 1 augusti 1996. Ni som betalat in 224:- ändå kan kontakta Lysators kassör <kassor@lysator.liu.se> om ni vill ha 32:- tillbaka. I annat fall får ni 2 månader extra medlemskap.

Lysator goes FOA

Lysator kommer att flytta sina stora maskiner till FOA under slutet av juni. Detta kommer som tidigare nämnts att medföra ganska stora driftsstörningar. Just nu pekar det mesta på att flytten äger rum sista veckan i juni. Om du vill titta hur FOO-hallen ser ut hittas den enklast genom att gå in genom den 'vanliga' dörren in till undervisnings- och tentalokalerna på FOA. Gå inte upp för någon trappa - öppna istället den stora, breda dörren som finns rakt fram.

Extra föreningsmöte

Lysator kallar sina medlemmar till extra föreningsmöte för att besluta om inköp i samband med datorhallsflytten. Mötet äger rum onsdagen den 19:e juni klockan 19:00 i ISYs seminarierum.

Detaljerad plan för inköpen finns inte för tillfället, men förslag kommer att anslas 48 timmar innan mötet tillsammans med dagordningen.


UppLYSning

Under sommaren kommer vi försiktigt att börja planera för nästa läsårs UppLYSning, Lysators föreläsningsverksamhet. Har du tips på ämnen du skulle vilja höra mer om? Skicka ett brev till upplysning@lysator.liu.se!

Information om höstens program kommer i vanlig ordning, först och främst på http://www.lysator.liu.se/upplysning/

/ Kent, UppLYSare <kent@lysator.liu.se>


NUCCCC

NUCCC står för Nordic Computer Club(s) Conference, och är ett nästan årligt arrangemang mellan de nordiska universitets- datorföreningarna. Hastigt och lustigt kom Lysator att stå som arrangör 1996, och arrangemanget äger rum denna helg (7-9 juni) i Linköping.

Mer information kan fås endera från Lars Aronsson <aronsson@lysator.liu.se> eller via WWW: http://www.lysator.liu.se/nuccc


Borta över sommaren?

Är du borta från Linköping över sommaren? För att rädda oss från överfulla maildiskar kan det vara idé att gå ur lite mailinglistor över sommaren.

Om du är RydNet-ansluten och kopplar ur eller stänger av din dator över sommaren bör du ta bort all vidarebefordran av brev till din RydNet-maskin (.forward-filer och liknande) från Lysator, IDA, ISY m.fl. ställen. Vi har inte möjlighet att lagra en hel sommarskörd av e-post åt två hundra personer på Winona. Brev som skickas till en dator som är borta/avstängd kommer att lagras i fem dygn på Winona (i onödan) för att sedan studsa tillbaka till avsändaren.


Q-biblioteket utökar kraftigt

På Lysators höstmöte '95 röstade medlemmarna för att det skulle spenderas 8192:- på intressant referenslitteratur att inhandlas och placeras i Q-huset inom sex månader. Sedan 1996-05-26 finns böckerna nedan, kraftigt Lysator-märkta, tillgängliga i Q-huset för läsning endast i Q-huset.

Det är 25 böcker vilka tar upp 0.74 hyllmeter, väger 25 kg, har totalt 14177 sidor samt kostade Lysator 8256:- hos ALAB. Vi fick bästa pris hos ALAB. Här följer titlarna på böckerna.

   C Programming Language, 2nd Edition
   LaTeX Companion
   Advanced Programming in the UNIX Environment
   UNIX System Administration Handbook, 2nd Edition & CD-ROM
   sendmail
   UNIX Network Programming
   Data Structures and Algorithms
   C++ Programming Language, 2nd Edition
   Java in a Nutshell
   lex & yacc, 2nd Edition
   sed & awk
   POSIX Programmer's Guide
   TCL and the TK Toolkit
   Typografisk Handbok
   Structure and Interpretation of Computer Programs
   Compilers: Principles, Techniques, and Tools
   Computer Graphics: Principles and Practice, 2nd Edition
   Applied Cryptography: Protocols, Algorithms, 2nd Edition
   SNMP, SNMPv2 and CMIP: The Practical Guide to Network Mgmt Stds
   The SGML Handbook
   Introduction to Ray Tracing
   UNIX Internals: The New Frontiers
   Adobe Portable Document Format Reference Manual
   Practical C++ Programming
   Programming with Threads

Glöm inte dina studier!

Om du fördjupat dig för mycket i Lysator det senaste året kanske följande datum och tider kan komma väl till pass:
Analys del A	17/8, 08.00-13.00
Algebra		26/8, 08.00-13.00
Analys del B	 2/9, 14.00-19.00
Trevlig sommar önskar Lystringredaktionen!