Lystring - medlemsblad för föreningen Lysator


Nummer 20, 31 mars 1996.
Sammanställt av: Johan Magnusson <johan@lysator.liu.se>
Email till redax: lystring@lysator.liu.se

Innehåll:


Lysators vårmötes spikat

Lysators vårmöte kommer att äga rum klockan 19 tisdagen den 23 april i ISYs seminarierum. Mötet kommer att utlysas mer formellt senare, men boka gärna redan nu detta datum i din kalender. På dagordningen finns bland annat följande: samt lite annat. Vad gäller motioner kommer det att ges instruktioner i den formella kallelsen.


Valberedningen söker folk

Intresserad av någon förtroendepost inom föreningen? Kontakta någon i valberedningen:


Ny maskin - tinkerbell

Maskinen tinkerbell är numera uppe och användbar. tinkerbell är en Sun 4/400 med 128MB minne.


Uppiffning av Q-huset

Det ena av Lysators två pul i Q-huset har snyggats upp ganska väsentligt. Ta gärna en titt!


Program för UppLYSning under våren

3/4: LaTeX för nybörjare (Robin von Post)
Lär dig skriva de snyggaste labbrapporterna! Mottot är: LaTeX för nybörjare - av en erfaren nybörjare!
10/4: Ingen UppLYSning; TekFak har EST (ej schemalagd tid).
17/4: Ingen UppLYSning; TekFak har påskperiod (omtentaperiod).
24/4: DNS - Domain Name System (David Kågedal)
När du kontaktar datorer på Internet slipper du för det mesta att ange IP-adresser utan kan använda namn istället. Att få detta att fungera på ett gigantiskt nät som Internet kräver ett robust distribuerat system. David berättar om hur DNS fungerar bakom kulisserna.


Ny elisp-klient till LysKOM

David Kågedal <davidk@lysator.liu.se> och David Byers <byers@lysator.liu.se> har jobbat på en ny version av elisp-klienten till LysKOM under en tid, och nu har det kommit en ny version. Den senaste är 0.40.1, och fås automatiskt om man startar LysKOM på Lysators system. För er andra finns den för anonym ftp på ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/lyskom/elisp-client/lyskom-0.40.1.el.gz

Läs mer om LysKOM på http://www.lysator.liu.se/lyskom


Konverterad till html av Leif Stensson <leif@lysator.liu.se>.