Lystring - medlemsblad för föreningen Lysator


Nummer 17, 19 februari 1996.
Sammanställt av: Johan Magnusson <johan@lysator.liu.se>
Email till redax: lystring@lysator.liu.se

Innehåll:


Datorbyte med Solace

Lysator genomförde föregående helg ett byte med datorföreningen vid Mitthögskolan i Sundsvall, Solace. Bytet bestod i följande:
Lysator gav : 2*32MB RAM till Sun 4/400 + ett 80-rack (VME)
Lysator fick: 2*4/400-CPU + 1*3/400-CPU
Tack vare detta kommer två nya maskiner i samma stil som de övriga tin* att kunna dras igång inom kort, med namnen tindra och tinkerbell


För dig som kör program länge

Simuleringar/program som tar lång tid _ska_ startas med: eller "renice 19 <pid>" i efterhand.


Fler datorer

Lysator som förening behöver alltid fler datorer. I nuläget har föreningen inga datorer som kan köra någon ny version av vare sig

Inom föreningen har således ingen medlem möjlighet att prova på ovanstående datorer och operativsystem. Känner du någon som arbetar på ovanstående företag, eller på ett företag där det ska utrangeras datorer av ovanstående typer, be dem donera datorerna till Lysator! Kontakta Lysators systemansvariga: <root@lysator.liu.se>


Kör inte på arbetsstationerna

Det är inte meningen att man i normalfallet ska logga in på våra arbetsstationer utifrån. Använd hellre de datorer som i vår datorhandbok är listade som CPU-servers.


Ommöbleringar i maskinparken

Efter den senaste tidens kraftiga nytillskott av maskiner börjar det bli dags att organisera om lite bland burkarna. Följande saker har gjorts, eller kommer att göras inom kort: Tilläggas bör att vi försöker ha en uppdaterad lista vad gäller maskinparken på vår WWW-server.


Solaris 2.5 och CDE

De flesta av våra Sun-arbetsstationer är nu uppgraderade till Solaris version 2.5. Det man som användare märker mest är fönstermiljön CDE, Common Desktop Environment. Om du vill köra din gamla vanliga X-setup, välj "Open Windows desktop" i menyn "options->session" på login-panelen. Om du har problem att logga in alls, välj "failsafe" och studera innehållet i ~/.dt/startlog och startlog.old, där syns oftast vad som gick fel. Det kan även vara värt att studera innehållet i filen .dtprofile, för information om hur startsekvensen fungerar.

Andra trevliga nyheter i 2.5 kan man läsa om i Answerbook, som nås med kommandot 'answerbook'. Eventuellt måste du pilla lite under "Modify Library" för att 2.5-böckerna ska synas.


Modules på Lysator

Numera styrs merparten av användarmiljön på Lysators datorer av det s.k modules-paketet, vilket är detsamma som finns på såväl IDA som ISY.

För varje paket/motsvarande finns en modul som innehåller de inställningar som behöver göras för det paketet. Dessa inställningar aktiveras med kommandot

    module load <modulnamn>
('add' har samma effekt som 'load') och deaktiveras med
    module unload <modulnamn>.
Tillgängliga moduler listas med 'module avail', och laddade moduler med 'module list'. 'module display <modulnamn> visar vad en modul gör.

Följande moduler finns tillgängliga på alla maskiner: unix "Bare bones" unix-kommandon. Det som kommer med i operativsystemet, ungefär. local Lokala saker (/usr/local/bin). gnu Program från Free Software Foundation med vänner. user Binärer i användarens hemmabibliotek. default Vad som rekommenderas som standardinställningar. I de flesta fall summan av det ovanstående, plus fönstersystem där det finns. Relevanta man-sidor för den som vill ha alla detaljer är module(1) och modulefile(4), båda under /usr/local/man.


Harpenden

Även Harpenden, vår populära modemserver, har uppgraderats till Solaris 2.5 och är nu snabbare och stabilare än någonsin. Den kan dock krångla några timmar ibland när vi prövar nya drivrutiner för vårt seriekort. Problemmet med att den gick ner ibland när man när man använde en PPP från Windows 3.x och MacOS är numera borta. Däremot fungerar fortfarande inte PPP-klienter som inte följer RFC1661 t.ex. Trumpet WinSock. Mer information om PPP hos Lysator finns som vanligt på http://www.lysator.liu.se/local/datorhandbok/ppp/.


Konverterad till html av David Hedbor ZSH20080815 <neotron@lysator.liu.se>.