Lystring - medlemsblad för föreningen Lysator


Nummer 14, 5 januari 1996.
Sammanställt av: Johan Magnusson <johan@lysator.liu.se>
Email till redax: lystring@lysator.liu.se

Innehåll:


Minnesuppgradering av Newsy

Newsy, den newsserver som är en gemensam resurs för såväl Lysator som ett antal andra institutioner och andra organisationer har fått två välbehövliga minnesuppgraderingar:

Numera har maskinen (som är en Sun 4/490) således 192MB RAM, vilket kommer väl till pass inför terminsstarten.


Minnesuppgradering i Lysators Sun-park

Torsdagen den 4:e januari fylldes ett par av Lysators maskiner på med mer minne. Följande siffror gäller:
tina.lysator.liu.se:	64MB -> 320MB	( plus 256MB )  
tiny.lysator.liu.se:	96MB -> 352MB	( plus 256MB )
lysmask.lysator.liu.se  32MB -> 80MB	( plus 48MB )
lysander.lysator.liu.se 32MB -> 80MB	( plus 48MB )
Lysator skänker ett stort tack till Sun Microsystems för den här julklappen. Ett tack också till Mats Rundqvist <mats@lysator.liu.se> som hämtade korten.


Ny dator i Lysators maskinpark

Prostetnic är senaste tillskottet i maskinparken på Lysator. Prostetnic är en VAX 6520 (dvs dubbla 500-processorer), har 192MB RAM och kör Ultrix 4.4. På grund av akut brist på kablar har vi bara haft möjlighet att koppla in 2 diskar, men så snart detta är avhjälpt kommer åtskilliga GB disk att kopplas in. Förmodligen kommer datorn då att användas som Lysators FTP-server. En systermaskin (VAX 6420, 192MB RAM) till prostetnic kommer även den att tas i drift när omständigheterna så medger.


Nya fläkthack

Magnus Redin <redin@lysator.liu.se> har ändrat om i Q-husets datorhall en del:


Hämtresa till Digital

En mindre hämtresa har gjort till Digital i Stockholm där ett diskrack med RA90-diskar hämtades. En äldre VAX följde också med på flaket. De diskar som går igång kommer troligtvis att användas till FTP-VAX:en


Arkivering av gamla Lystring

Alla gamla Lystring arkiveras. Radera därför gärna dina Lystring när du har läst dem för att på så sätt spara plats på Lysators filsystem.

Dels finns alla på Lysators filsystem:

/usr/local/lystring/arkiv/*
Dessutom är merparten av de gamla även HTML-fierade, och finns åtkomliga via Lysators WWW-server:

http://www.lysator.liu.se/lystring

Om du är ny medlem kan du titta där vad som hänt det senaste året (om än med vissa tidsluckor)


Konverterad till html av David Hedbor ZSH20080815 <neotron@lysator.liu.se>.