Lystring - medlemsblad för föreningen Lysator


Nummer 6, januari 1995.
Robin för detta nummer: Mattias Wingstedt <wing@lysator.liu.se>
Robin för nästa nummer: Per Hedbor <cardeci@lysator.liu.se>
Email till redax: lystring@lysator.liu.se
Innehåll i nr 6:Mudstrul
Disken på Birka som mudden Nannymud och Regenesis kör på råkade misshandla sig lite mycket. Resultatet blev att hela filstrukturen och nästan alla filer försvann. En backup från i Oktober har lästs in och mudden är nu uppe. Det finns en liten chans att filer skrivna efter backupen togs kan finnas kvar, kolla i /export/banan/lpmud på bodil.

Alla kanske inte känner till det grafiska muddet Regenesis. Enklast testar man genom att köra 'bsxclient' på nån av Lysators datorer. En varning är dock på sin plats, det finns inget våld i Regenesis. Detta uppfattas av muddare som något mycket främmande.Omorganisation i datorhallen
Konrad sköter numera routingen till omvärden. Snart kommer även postsystemet att flyttas dit. Den är därför olämplig att leka på.

Lysistrate ska bli diskserver och därför olämplig att köra på.

Estragon är en ny sun 3/480 som kommer att sköta www och ftp. Varken www- eller ftpservern har flyttats dit än.

Vladimir är en ny sun 3/480 som kommer att bli cpuserver. Den är inte inkopplad än.

Storebror är en ny sun 3/380 som kommer att spionera på dig. Det kommer inte att gå att logga in på den, försök kommer att loggas.Modem
Numera finns det fem modemlinjer in till Lysator. Alla modem klarar alla hastigheter upp till 28.8. Tyvärr sitter fyra av dem på serieportar på Maxwell som inte medger snabbare överföring än 19.2, vilket begränsar modemhastigheten till 14.4. Ett av modemen sitter dock på Dell, där det går att blåsa på snabbare. Vill du köra fortare även på de andra modemen, tigg seriekort eller terminalväxel. Alternativt lobba mot styrelsen för att Lysator ska köpa in seriekort till Dell.Världsmudskonferens
Några galna muddare tänker anordna den andra Världsmudskonferensen den 12/7 till 16/7. Platsen kommer att vara Vretaskolan. Om du vill hjälpa till, skriv ett brev till mud95-planering@lysator.liu.se. Vill du bara höra vad som händer, skriv till mud95-request@lysator.liu.se. Kolla även in www-sidorna på http://www.lysator.liu.se/mud95