Lystring - medlemsblad för föreningen Lysator


Nummer 4, 23 december 1994.
Robin för detta nummer: Leif Stensson <leif@lysator.liu.se>
Robin för nästa nummer: David Hedbor ZSH20080815 <neotron@lysator.liu.se>
Email till redax: lystring@lysator.liu.seSystemuppdatering på Lysistrate
Servern Lysistrate (Sun 4/390) kör numera Solaris 2.4. Övergången verkar ha skett relativt smärtfritt, men var beredd på att vissa program kan behöva kompileras om för att fungera ordentligt.

Efterhand är det tänkt att alla Lysators Sun4:or ska gå över till Solaris 2.4.Lysators World-Wide Web Server
Smärre ansiktslyftningar har genomförts, t ex har ett flertal av de tidigare ikonerna på huvudsidan ritats om i fler färger, och en del gjorts om helt.

En ny rubrik, "Mailing lists", har tillkommit på huvudsidan. Som namnet antyder handlar det om de mailinglistor som lysatormedlemmar driver. (För ögonblicket finns 'elektroniska postlistan GUSKELOV', Projekt Runebergs mailinglista, 'Jargon' (diskussionslista för den svenska hackerjargongordlistan), Aphrodite-listan och 'Banjomusikens dags vänner' medtagna. Om det finns fler som driver mailingslistor hos Lysator är ni välkomna att lägga in en hänvisning på denna WWW-sida. Kontaktperson: David Kågedal <davidk@lysator.liu.se>Schemaservern
Det finns nu nya scheman (dvs, för period 3) i schemaservern. Några buggar har tydligen också rättats.RydNET, annons
"Vill du ansluta din dator till RydNet och undrar hur du ska gå tillväga ?

Gör då så här: Om du inte är medlem i Lysator, betala in 192 :- på Lysators postgiro 88 56 69-2 och gå till Q-huset och skaffa dig ett konto (leta upp någon som är root så hjälper han/hon dig).

Betala in 1500 kr till Lysators postgiro och tala om att det är för RydNet och glöm inte bort ditt namn. Skicka sedan ett email till register@rydnet med uppgifter som Ditt namn, adress, telefonnummer, lysatoranvändarnamn och lite uppgifter om din dator så som vad det är för typ av maskin, vad den har för namn (tex Tekla, Liv, Sandra etc), att du väntar på en klass-a anslutning (ethernet, klass-b är låghastighetsanslutning med seriekabel), om datorn har några tillgängliga resurser för andra (stor disk, backupbandare, skrivare etc). Vi bygger RydNet varje lördag kl 13 och framåt och för att snabba på inkopplingen av den egna maskinen bör man vara med och hjälpa till med att dra lite kabel. Arbetet som görs på lördagarna är inte speciellt svårt och de enda kunskaperna som krävs är att man vet i vilken ände på en borrmaskin man håller i och hur man gör för att skruva i en skruv. Svårare än så är det inte. Eventuella frågor kan skickas till rydnet@lysator.liu.se

Vi ses på RydNet!
/kjell-e, projektansvarig"
Kjell Enblom <kjell-e@lysator.liu.se>"LysBandy", annons
"Lysbandy söker innebandy intresserade tjejer! Vi har ett Mixed-lag och behöver ett par tjejer till!"

Kontaktperson: Magnus Nilsson <mange@lysator.liu.se>


God Jul och Gott Nytt År, allihop.