Lystring - medlemsblad för föreningen Lysator


Nummer 3, 2 december 1994.
Robin för detta nummer: Johan Magnusson <johan@lysator.liu.se>
Robin för nästa nummer: Leif Stensson <leif@lysator.liu.se>
Email till redax: lystring@lysator.liu.seNy DATspelare
Lysator har nu blivit med DAT-spelare igen, efter att den förra vid upprepade tillfällen vägrat att såväl skriva nya band som läsa tillbaka gamla. Som det berättades om i Lystring nr. 0 beslutade Lysators höstmöte att en fungerande backuplösning skulle ordnas av Lysators styrelse. Så har nu skett, och en fungerande DAT-spelare återfinns numera på vår nyaste maskin, LysistrateRydNET
RydNET, Lysators kanske mest kända projekt, fortsätter att växa. Nedanstående siffror var de aktuella 1994-11-19. Sedan dess har det blant annat dragits förbindelse till Björnkärrsgatan 9 från Rydsvägen 262 av Christer Weinigel (wingel@lysator.liu.se) och Magnus Toneby (minus@lysator.liu.se). Förbindelsen kan dock inte tas i drift än, då omfattande nybyggnation pågår i området i området kring Björnkärrsgatan udda.

Total antal personer i registret:

76

Anslutna nu: 55
Klass A (ethernet): 47
Klass B (terminal): 8
Väntar på anslutning: 16
Tillfälligt oanslutna: 5


Totalt antal datorer i registret:

66

Inkopplade nu: 52
Ethernet: 52
SLIP/PPP etc:0
Ej inkopplade nu: 14GARB
GARB, Lysators medlemsblad (på papper) fick en ny redaktör på höstmötet, Mari Högberg (restless@lysator.liu.se). En preliminär deadline för tidningen sattes till den 30 november, men det är inte för sent att meddela intresse för att skriva artiklar, eller ännu hellre, kom med färdiga artiklar.