Lystring - medlemsblad för föreningen Lysator


Nummer 2, 17 November 1994.
Robin för detta nummer: Ture Pålsson <ture@lysator.liu.se>
Robin för nästa nummer: Johan Magnusson <johan@lysator.liu.se>
Email till redax: lystring@lysator.liu.se

Lystring-arkiv

Alla gamla nummer av lystring akriveras i Lysators filsystem, i directoryt /usr/local/lystring/arkiv. Vi vill därför vädja till alla att inte spara fler kopior av Lystring på våra diskar --- de är tillräckligt fulla ändå. Vi avser att spara de gamla numren för evigt.

Helmer & Hilbert

X-program som körs på någon av Sun4:orna med fönstret på en HP har en obehaglig förmåga att haka upp sig i en oändlig loop om de tappar kontakten med X-servern. Troligen beror det på någon form av samarbetsproblem mellan nätverkskoden i HP-UX och Solaris. Därför kan det vara en god idé att avsluta alla X-program "snyggt" innan man avslutar X-servern på Hilbert och Helmer.