English information

Sätt att läsa LysKOM

Denna sida försöker beskriva varifrån och hur du kan starta LysKOM-klienter. Längst ned finns utförliga beskrivningar av de olika metoder man kan använda.

jskom

jskom fungerar från de flesta system.

Elispklienten

Elispklienten för Emacs. Elispklienten finns för de flesta unixsmaker i respektive pakethanteringssystem. Lysator och de flesta institutioner och datorsalar på Linköpings universitet har Elispklienten installerad.

WinKOM

WinKOM är en klient för win32.