English information

LysKOM-fakta

Här följer en kort beskrivning av de olika begrepp som kan vara bra att känna till när man vill köra LysKOM.

Personer

M-personerna som kan läsa och skriva inlägg. Första gången man går in i KOM får man skapa en ny person som man sedan kan använda i det systemet. Personen kopplas till den fysiska personen genom ett lösenord. För detta lösenord gäller allmän lösenordspraxis.

Som ny person i KOM förväntas man skriva en presentation om sig själv, som ger de övriga KOM-läsarna några upplysningar om vem man är och hur man kan få tag på personen. Här kan man lämpligen skriva sitt riktiga namn om man av någon anledning inte vill ha det som KOM-personnamn.

Det betraktas som väldigt oartigt att skriva inlägg helt anonymt, dvs utan ledtråd i namn eller presentation till vem man är. KOM-läsarna reagerar på olika sätt; några skickar brev och påpekar försynt att det inte står i presentationen vem man är. Några andra nöjer sig med att titta efter vilket konto man kör från. KOM ger ingen garanterad anonymitet.

Varje KOM-person har ett nummer, som är personunikt i systemet. Numret används av servern för att hålla reda på vem personen är, och det är personnumret som kopplas ihop med inläggsskrivande och -läsande. Man kan alltså byta namn på sin KOM-person, men behålla sin status, eftersom servern känner igen numret. Detta nummer är dessutom mötesnumret för personens brevlåda.

Inlägg

Texterna i LysKOM kallas inlägg. Ett inlägg kan ha en eller flera mottagare, där varje mottagare är ett möte.

Om man på något sätt vill reagera på ett inlägg; svara på en fråga, lägga till nya fakta eller replikera ett debattinlägg, kan man kommentera inlägget. Det skapas då en länk mellan dessa inlägg så att det är lätt att läsa inlägg som hör ihop tillsammans. De flesta klienter visar kommentarer till inlägg i samband med inlägget. Det går också lätt att se vad ett inlägg kommenterar genom att man på ett enkelt sätt kan återse det kommenterade inlägget. Därför är det också praxis att man inte inkluderar den kommenterade texten i sitt eget inlägg.

Det första inlägget i en kommentarskedja kallas originalinlägg eller rotinlägg. Sedan följer kommentarer och fotnoter (en fotnot är en speciell kommentar, och kan bara skrivas av den som skrev det fotnoterade inlägget). Man kan naturligtvis fortsätta kedjan genom att kommentera kommentarer och fotnoter, och ett inlägg kan ha flera kommentarer (men inte fler än 127 stycken).

Om man vill fortsätta diskussionen i ett annat möte (t ex för att tråden glidit ifrån mötets ramar) gör man lämpligast så att man lägger inlägget i det nya mötet och en Extra kopia i det gamla, så att övriga medlemmar i mötet kan se att tråden fortsätter. Skillnaden mellan en kommentar och en extra kopia är att de möten som är Extra kopie-mottagare inte automatiskt blir mottagare för nya inlägg i kommentarskedjan.

Varje inlägg har ett för systemet unikt inläggsnummer. Det används av systemet för att skapa referenser mellan inläggen och deras kommentarer, och av KOM-läsare för att hänvisa till ett visst inlägg som kanske innehåller just det man vill ha.

Möten

Inläggen i KOM sorteras i olika möten, som handlar om olika saker. De kan jämföras med något slags elektroniska anslagstavlor som har skyltar där det står "Pedagogik", "Mail på in- och utsidan" osv. Man bestämmer sig för vilka slags inlägg man vill läsa genom att bestämma vilka möten man vill vara medlem i. En uppfattning om vad ett möte handlar om kan man få av mötets namn och dess presentation.

Mötenas innehåll

olika typer av möten. De faktaorienterade, "seriösa" mötena behandlar varsitt ämne. Naturligt nog finns det väldigt många datororienterade möten; om operativsystem, programspråk, program, hårdvara och datajuridik. Men det finns också möten för att diskutera pedagogik, dans, krukväxter och vad annat man kan tycka vara värt att veta mer om.

De allmänna mötena, där man kan fråga (Frågor och Svar) och diskutera (Fritt Forum) allmänna saker finns i de flesta KOM-system under olika namn (namnen inom parenteser anger mötesnamnen i Lysators LysKOM).

Mötena Presentationer (av nya) möten och Presentationer (av nya) medlemmar fångar upp presentationerna som skrivs.

Det finns möten som behandlar aktiviteter inom olika föreningar, diskussionsmöten om olika företeelser i och omkring Linköping och andra orter, möten som fungerar som träffpunkt för grupper av människor och möten som samordnar folk, t ex för matbeställningar.

En grupp av möten används mest för tidsfördriv (eller rekreation, som det så fint heter). Man kan spela schack, luffarschack eller lösa rebusar och gåtor i olika möten.

En annan grupp av möten är mer till för att avreagera sig om man känner sig ovanligt glad, ledsen, trött eller på något annat sätt har behov av att ge utlopp för någon känsla. Mötena Plötsliga * (där * kan vara: glädjeyttringar, aggressioner, insikter, plötsligheter osv) tar emot sådana utbrott. Det finns också möten för den som vill avreagera sig över någon viss företeelse. Dessa möten har ofta efterleden "frustrationsutbyte" (t ex Telia frustrationsutbyte).

En särskild sorts möten är brevlådorna. De är starkt kopplade till KOM-personerna genom att de har samma namn, och inlägg som man skriver i dem kallas brev. Men förutom att de är knutna till en viss person skiljer de sig inte nämnvärt från andra slutna möten.

Mötenas organisatoriska indelning

För varje möte kan man bestämma vem som får läsa eller skriva i det - och dessa variabler är oberoende av varandra. Man kan alltså få skriva i ett möte som man inte får läsa och vice versa, men det kanske inte alltid är så givande.

Ett möte som alla får läsa i kallas ett öppet möte. Det enda man behöver göra är att bli medlem i mötet, så får man automatiskt läsa alla texter i det.

Man kan begränsa medlemskapet så att man måste ansöka hos organisatören för ett möte för att kunna bli medlem och läsa texterna. Detta är vanligt t ex för föreningarnas möten eller andra projekt där man vill ha lite mer kontroll över vilka som läser texterna.

Skrivrättigheter till ett visst möte kan sättas till att vara alla KOM-personer eller bara medlemmarna i ett möte (samma som mötet man begränsar eller något helt annat). Den största begränsningen är om bara en person (eller rättare sagt bara medlemmarna i personens brevlåda) får skriva i mötet.

Det finns också en typ av möten som kallas hemliga. De får man varken läsa eller skriva, eller ens veta om, om man inte är medlem i mötet.

Originalmöten är möten som det bara ska skrivas originalinlägg i. Kommentarer till dessa styrs över till mötets supermöte, och fortsatt diskussion sker där. Detta arrangemang är bland annat till för att man t ex ska kunna läsa nyheter, men slippa alla kommentarer runt nyheten.

Mötenas organisation

Varje möte har ett mötesnummer, som används av servern för att koppla ihop mötets namn med dess status (vilka inlägg som hör dit osv).

Varje möte har också en organisatör. Den personen har formell rätt att flytta eller radera inlägg från mötet, addera och utesluta medlemmar i mötet samt skyldighet att hålla mötets presentation aktuell. Olika möten modereras olika hårt beroende på mötets karaktär och organisatörens ambition. Organisatören bestämmer också hur länge inläggen får vara kvar i mötet samt vad mötet ska heta och lite annat.

Vem som helst kan skapa ett nytt möte, om man tycker att det behövs. Detta gör KOM-systemet dynamiskt, men manar också till eftertanke och ansvar. Den som skapar mötet blir automatiskt organisatör för det tills han eller hon ändrar det.

Inläggshantering och inläggs livslängd

Då man har läst ett inlägg gör servern en läsmarkering, vilket gör att man inte behöver läsa om inlägget nästa gång man kommer till det mötet.

Varje möte anger en livslängd för inlägg i det mötet, och när ett inlägg blivit äldre än så rensas det bort. Om ett inlägg har flera mottagare ligger det kvar så länge som den längsta livslängden hos mottagarna.

Det finns ett sätt att hindra att inlägg rensas bort på det här sättet. Om man hittar ett inlägg som man väldigt gärna vill ha kvar i KOM-systemet kan man markera det. Då upphör möteslivslängden att gälla för inlägget, utan det finns kvar så länge någon har markerat det.

Vissa typer av inlägg markeras av servern för att hållas kvar. Det är till exempel den senaste versionen av personers och mötens presentationer samt lappar på dörrar, som anses vara så viktiga att de ska finnas även om de råkar vara äldre än inläggslivslängden i respektive möte.

Meddelanden

Om man väldigt snabbt vill ha fram information till alla, en grupp KOM-läsare eller någon enstaka person, kan man sända ett meddelande. Det visas direkt på skärmen oberoende av vilket möte personen/personerna står i - under förutsättning att vederbörande är inloggad just när meddelandet sänds. Meddelanden sparas inte som texter i servern, utan skrivs endast ut på skärmen.

Det finns tre typer av mottagare till meddelanden. Man kan skicka ett allmänt meddelande, som går ut till alla inloggade KOM-läsare. Om man tycker att det är en för stor grupp går det att skicka ett gruppmeddelande, som adresseras till ett visst möte och visas för alla KOM-läsare som är medlemmar i detta möte (man behöver dock inte stå i det mötet för att få meddelandet). Ãrenden av privat natur avhandlas hellre med personliga meddelanden, som adresseras till en KOM-person. Dessa adresseringar kan göras med användande av namnen eller mötes- och personnumren.

Det går inte att stänga av mottagningen av meddelanden. Av denna anledning bör man vara ytterst restriktiv i användandet av allmänna meddelanden. Gruppmeddelanden eller personliga meddelanden är att föredra - eller ett inlägg i något möte.

Lapp på dörren

Om du ska vara borta från KOM en tid, eller av någon annan anledning vill meddela något som gäller för dig under en viss tid, kan du sätta en virtuell lapp på dörren. Där kan du tala om varför du där borta och hur man kan nå dig.

Lappen blir ett inlägg i mötet Lappar på dörrar. Dessutom visas den för varje person som tittar på din status, samt för den som vill skriva ett brev till dig.