Python-modul för LysKOM


Inititativtagare: Kent Engström <kent@lysator.liu.se>
Underhållare: Kent Engström <kent@lysator.liu.se>
Finns att hämta: På Lysators CVS-server cvs.lysator.liu.se:
export CVSROOT=:pserver:anonymous@cvs.lysator.liu.se:/cvsroot/python-lyskom
cvs login (tryck RETURN vid lösenordsfrågan)
cvs co python-lyskom

Kontakta Kent om du vill ha skrivrättighet.

Status: Används av e-post-importören komimportmail (som ingår i distributionen) och en del småprogram.
Programmeringsspråk: Python
Kräver: Python 1.5, vissa delar kräver Python 1.5.2
Beskrivning:

Python-modul för kommunikation med en LysKOM-server. Implementerar version 10 av Protokoll A. Kräver ingen speciellt kompilerad Python eller någon C-modul; allt är implementerat i Python.