Home

Interaktionsdesign och UX : om att skapa en god användarupplevelse

Title
Interaktionsdesign och UX : om att skapa en god användarupplevelse
Publisher
Studentlitteratur
ISBN
9789144097640
Published
2014-10-09
Language
Swedish
Genre
Plats
~/lib
Author(s)
Description
Interaktionsdesign och UX handlar om tekniker för att utforma nyskapande interaktiva produkter och tjänster med god användarupplevelse. God användarupplevelse, eller UX (eng. user experience), är det övergripande målet för designarbetet. Den här boken är tänkt som ett praktiskt stöd under hela designprocessen: från initiala insikter och formulerade avsikter, till konceptidéer och test av prototyper. Tyngdpunkten ligger på de tidiga faserna där designens inriktning slås fast.

Boken vänder sig till yrkesverksamma som vill lära sig nya tekniker och arbetssätt, och till studenter som ska arbeta konkret med design av interaktiva produkter och tjänster.