Närke vapen

Närke Nation

 i 

Linköping

Stadga

Kontaktuppgifter

Qurator
Hugo Hörnquist
Kassör
Nathaniel Mattsson
Revisor
Gunnar Wickbom

Nationsstämmor

Styrelsemöten