Slide 1

LYS-16 En exceptionell dator i mitt liv...

Det historiska bakgrundsläget inferior systems...

Det historiska bakgrundsläget Popular Electronics skriver om det...

Det hände sig vid tiden runt 1973-74...

...det hände sig vid den tiden....

Y-linjen - Inryckning - Utryckning KÖS och BÖS 1974-75

...det hände under BÖS tiden...

MUCK!!!!

ISY blir min arbetsplats ”Elautomatik och Datamaskinteknik” och laserlabbet mitt andra hem

National Semiconductor 1973 - ett nytänkande

LYS-16 designas

UV PROM en förutsättning för utvecklingen

Exceptionella händelser inträffar för LYS-16 framtid

...en kontaktplan måste utarbetas omedelbart på stående fot...

Planen sätts i verket...

Ewa betydde för LYS-16 projektet:

Slide 18

En LYS-16

LYS-16 hårdvara 4 RALU och CROM

Komplett LYS-16 Termilys - TV- Bandspelare

Termilys asynkronismens högborg...

Termilys ...att stroba eller inte stroba...

Termilys bygganvisningen utan svårigheter på ren svenska...

Torbjörns TV modulator, en kraftfull sak...

LYS-16 hårdvara - EPROM o RAM

Boot och Debug i EPROM - ger fin och fast I/O hastighet...

LYS-16 mjukvara Editor-ASM a la Swap-and-stay-resident

Första ”högnivåspråket” LYS BASIC - 5149 rader assembler

ATEW i Flen kommerisalisering av LYS-16

ATEW internationell lansering 1978

ATEW internationell lansering 1978

ATEW internationell lansering 1978

ATEW internationell lansering 1978

Epilog

Slide 36