Kort presentation...

Föreningen Umeå Naturvetare (FUN) har sitt säte i Umeå och våra aktiviteter består mest av elektronik, data, kemi, och biologi. Vi har en mängd utrustning inom data, både udda och ganska vanlig. Just nu är inte vårt medlems antal och just nu ligger åldern på mellan 16 och 29 år. Men vi hoppas på att medlems antalet skall öka.Varje år har vi minst 2 st kul-helger där vi gör försök går intressanta "tipstävlingar" och en mängd annat tex. bland annat försök med flytande kväve.

Vi är anslutna till Förbundet Unga Forskare.

FUN är anslutet till Umga forskares riksorganisation, ett förbund med tusentals ungdomar intresserade av neturvetenskap och teknik. UF ordnar många kurser och läger landet runt som vu kan öka på. Scientium heter Unga forskares egna favorittidning. Den innehåller vetenskapliga artiklar och repotage från aktiviteter.

Är du intresserad?

och är ca. 14 år och uppåt så kontakta genast oss så får du veta mer om hur du blir medlem osv.


Så här kontaktar du oss.

Gustav Paringer Ordförande 090-774280 guz@algonet.se
Ulf Sjöberg Kassör 090 32692
Mattias Backén Sekreterare 090-191820

Postadress: Föreningen Umeå Naturvetare, Box 1501, 901 25 UMEÅ
Besöksadress: Aktrisgränd 31 (ring för information om hur du tar dig dit)