English information

Lysators lokaler

Två rum i HusETT

De två rummen i HusETT är Lysators lokaler på campus Valla. Här finns datorer, campus skönaste soffa, skrivare, kyl och frys, samt Lysators bibliotek.

Lokalen kommer snart bli tillgänglig för alla medlemmar, men är det inte än

BAR

BAR är Lysators serverhall, vilken ligger under A-huset på Campus Valla. I denna hall står majoriteten av Lysators datorer och agerar därmed som ett nav i Lysators verksamhet. Ansvariga för FOO-hallen är root-gruppen. Tillgång till lokalen administreras av föreningens kassör.

^

^ (hatt eller circumflex) är Lysators lokal i Ryd. Här finns det bokföring som är äldre än vad du är.