SYSTAT-arkivet

[Switch to English text]

SYSTAT var ett månatligt nyhetorgan för Lysator. Det gavs ut av Magnus Redin som elektronisk post till medlemmar och andra intresserade personer under hösten 1992 och våren 1993.