Sam J. Lundwall: Utopia -- Dystopia: Nedslag i framtidens politiska historia (1977)

Delta, 134 sidor.

I den här boken har Sam J. försökt att göra en genomgång av de två besläktade genrerna "Utopier" (idealsamhällen) och "Dystopier" (mardrömssamhällen). Han har gått mycket grundligt tillväga och börjar långt tillbaka i tiden, långt innan det fanns någonting som hette science fiction. Även en del verk som från vår tid men som normalt inte ses som science fiction tas upp, bland annat Hitlers Mein Kampf. Boken är sammansatt av två delar, en artikel om vardera typen av samhälle. Det är dock inte alltid så lätt att dra gränsen mellan vad som är en utopi och vad som är en dystopi. Ofta är det ju så att dystopier i själva verket visar hur en gräsrot upplever det samhälle han bor i, ett samhälle som den som styr det mycket väl kan tycka är en utopi.

Tyvärr är boken ganska gammal och tar av förklarliga själ inte upp sådana nymodigheter som cyberpunk som inte hade visat sig som ett samlat fenomen då den skrevs. Trots det så tycker jag att den är intressant, kanske till största delen tack vare att den tar upp så mycket av gammal litteratur. Det finns även, som väntat när Sam J. håller i pennan, frikostiga mängder referenser till tidigare (åtminstone för mig) okända östeuropeiska verk.