David Pringle: The Ultimate Guide to Science Fiction (1990)

Grafton, 407 sidor.

Jag skaffade mig nyligen en uppslagsbok, närmare bestämt David Pringles The Ultimate Guide to Science Fiction. Jag ska väl kanske inte påstå att jag har läst den, men jag har i alla fall skummat tillräckligt i den för att tycka att jag ska kunna uttala mig om den.

Först ska det sägas att den här uppslagsboken är upplagd på ett lite ovanligt sätt i och med att den är sorterad efter boktitlar, inte efter författare. Pringle själv framför detta som en fördel, eftersom man då kan slå upp böcker man läst men glömt författaren till. Jag vet inte om jag har någon egentlig förståelse för problemet som sådant; antingen tycker jag om en bok och i så fall brukar jag komma ihåg både titel och författare, eller också tycker jag inte om boken, och i så fall spelar det ju ingen större roll om jag glömmer bort vad författaren hette.

Å andra sidan tycker jag att det kan vara vettigt att sortera efter boktitel i den här boken trots allt, eftersom den i första hand recenserar böckerna och alltså ser mer till varje bok för sig än till en författares hela verk.

För den intresserade anges vid varje bok, förutom utgivningsår och betyg på en skala från noll till fyra, även hänvisningar till eventuella andra böcker i samma serie. Om det har gjorts film av boken får man även reda på detta.

Om man nu råkar vara intresserad av en viss författare så finns det ett index sist så att man kan få hänvisningar till alla recensioner av hans böcker.

Jag tycker att det här är en trevlig bok, jag kan sitta länge med den och bara slå upp olika böcker som jag har läst och se om jag håller med om betygsättningen. Å andra sidan satte jag mig också och läste igenom alla recensioner av böcker som hade fått högsta betyg och drabbades av en rejäl läslusta. På det hela taget tycker jag att den här boken var klart värd sitt pris (som dessutom inte var speciellt högt).