William Atheling, Jr. (James Blish): The Issue at Hand (1964)

Advent, 149 sidor.

The Issue at Hand är en sammanställning av diverse recensioner och kritik av material ur science fiction-magasin som James Blish skrivit för några olika fanzines. De publicerades ursprungligen under pseudonymen William Atheling, Jr. så att han lättare skulle kunna säga elaka saker om science fictionförfattare trots att han själv var en. I samband med utgivandet i bokform så har en del uppdateringar gjorts, dock endast vad gäller rena fakta; åsikterna har fått stå kvar orörda även om Blish ändrat sig. I några fall har de recenserades reaktioner och kommentarer tagits upp.

Även om de noveller som tas upp ofta är bortglömda idag så har kommentarerna om dem ett värde trots det. Mycket av det som sägs är allmängiltigt.