Larry McCaffery, ed.: Storming the Reality Studio: A Casebook of Cyberpunk and Postmodern Fiction (1991)

Duke University Press, 387 sidor.

Det här är både en kollektion av cyberpunk/postmodern litteratur och en referensbok om detta. Ungefär halva boken består av noveller och utdrag ur romaner, resten av litteraturkritik.

Som man kan vänta sig så sträcker sig bidragen från det mycket intressanta till det väldigt konstiga (både inom skönlitteraturen och inom kritiken). Vad jag tyckte var extra intressant var att de kritiska artiklarna sträcker sig utanför den egentliga litteraturen och ut i kulturen litteraturen skapas i för att leta efter influenser. Det finns till exempel artiklar om MTV, punkrock och Survival Research Laboratories (en amerikansk performance art-grupp som skapar ett slags robotdjur och rörliga skulpturer och sedan släpper löst alltihop mot vartannat).