Richard L. McKinney: Science Fiction as Futurology (1976)

Framtidsstudieprojektet Sveriges internationella villkor, 152 sidor.

Det här är en lite udda bok. Det är någon form av forskningsrapport om jag har fattat det hela rätt, där författaren går igenom olika möjliga framtidsscenarion och pekar på olika verk där just det temat använts. Den innehåller inte någon nämvärd analys av något av de verk som tas upp, men fungerar ganska bra som en översikt till olika teman inom genren. Här finns till exempel "The Population Problem (Blish & Knight: \nt{A Torrent of Faces", Brunner: Stand on Zanzibar, Harrison: Make Room! Make Room!), "The Computer in Man's Future" (Compton: The Steel Crocodile, Gerrold: When HARLIE was One, Jones: Colossus), "The Step Beyond Computers" (Asimov: I, Robot, Dick: Do Androids Dream of Electric Sheep?, Williamson: The Humanoids) och 32 andra teman.