Sam J. Lundwall: Science Fiction: An Illustrated History (1977)

Grosset & Dunlap, 208 sidor.

Detta är en "coffee-table book" om science fictions historia, så som den uppfattas av Sam J. Lundwall. Många av oss har vissa svårigheter att känna igen oss i genren så som han presenterar den. Om man ska tro Lundwall så är det mesta science fiction, ju äldre desto bättre. Om det sen är skrivet på ett språk som få talar så är det ännu bättre; den engelskspråkiga världen är fast i vad han kallar ett sf-ghetto och anses inte producera någonting av värde.

Om man bortser från denna (i och för sig grundläggande) brist så är boken trevlig med massvis med illustrationer. De flesta av illustrationerna är ganska väl valda, även om det finns en del som man undrar vad de har där att göra. Vad som är vanligare är att bilderna är större än vad som är motiverat. Det är inte helt ovanligt att en enda bild får ta upp ett helt uppslag. Visserligen är det här den typen av bok som är uppbyggd kring sina illustrationer, men jag hade hellre sett fler illustrationer i mindre format än dessa enstaka gigantbilder.

Boken är uppdelad i kapitel om olika företeelser inom sf-världen (Robotar, Monster, Utopier, etc). De texterna som publicerades av Lundwall på svenska som Utopia -- Dystopia 1977 är samma som motsvarande kapitel i den här boken. Omarbetade versioner av kapitel från denna bok förekommer också i Lundwalls En bok om science fiction, fantastik, futurism, robotar, monster, vampyrer, utopier, dystopier och annat märkvärdigt och oväntat och osannolikt (1993), då i något utökade versioner.