Lloyd Arthur Eshbach, ed.: Of Worlds Beyond (1947)

Advent, 104 sidor.

Of Worlds Beyond är en samling av sju artiklar om olika aspekter av hur man skriver science fiction. Författarna är sju av de (när boken kom ut 1947) mest kända författarna som Robert A. Heinlein, Jack Williamson och A. E. van Vogt. Precis som det brukar vara i samlingar så varierar kvalitén ganska friskt. Bäst är nog Heinleins bidrag som innehåller en hel del handfasta tips för den som vill bli författare och sedan varierar det med John Taines bidrag som bottennappet -- här får man bara reda på vilka vetenskapliga tidskrifter man bör och inte bör läsa.