William Atheling, Jr. (James Blish): More Issues at Hand (1970)

Advent, 154 sidor.

More Issues at Hand liknar The Issue at Hand i uppläggningen men behandlar till stor del romaner istället för noveller. Även detta är en sammanställning av material från diverse fanzines och tidskrifter samt ett tal men mycket av materialet i den här volymen är ursprungligen publicerat under Blishs eget namn.